Logo Tiêu đề Xếp thẳng bên Trái

Kích thước:

4320 x 1300 px

Vai trò của Hình ảnh:

leftlogo

Chuyển giao:

PNG qua Box

Ngay đúng chỗ ban đầu

Hình Giới thiệu Tiêu biểu:

CTV / Máy tính để bàn / Máy tính bảng

Hướng dẫn

Xếp thẳng:

Đảm bảo là logo được xếp thẳng ở lề trái và chiếm càng nhiều khoảng trong mẫu Photoshop càng tốt

Màu:

Logo trắng được ưu tiên– nhưng nếu không thì có thể chuyển thành một màu đơn, nhạt

Xem Tất cả các Ví dụ