Logo názvu zarovnané doľava

Veľkosť:

4 320 x 1 300 px

Rola snímky:

leftlogo

Dodanie:

PNG cez Box

In-Situ

Vnorený hero:

Káblová televízia / Stolový počítač / Tablet

Pokyny

Zarovnanie:

Dávajte pozor na to, aby bolo logo vľavo a zaberalo čo najväčšiu plochu na šablóne Photoshopu

Farba:

Preferuje sa biele logo, inak sa prikloňte k jednému odtieňu svetlej farby

POZRITE SI VŠETKY PRÍKLADY