Màn Rộng (Không có chữ)

Kích thước:

4320 x 3240 px

Vai trò của Hình ảnh:

tile

Chuyển giao:

JPG qua Box

Ngay đúng chỗ ban đầu

Apple TV OS:

Hướng dẫn

Vùng An toàn UI:

Hãy chú ý đến các vùng an toàn để các yếu tố được đưa vào theo chương trình không che mất các nội dung nghệ thuật quan trọng

Quá Nhiều Chi tiết / Khoảng Trắng:

Tránh các nội dung tranh ảnh gồm nhiều ô / lưới hoặc có tỷ lệ không gian trống không thích hợp

Quảng bá Nhãn hiệu:

Tránh đưa vào các logo nhãn hiệu có thể nhận biết được

Nội dung Nhạy cảm:

Hãy tránh các cảnh làm lộ nội dung phim, hình ảnh gợi dục, khỏa thân, hình ảnh/biểu tượng phản cảm về văn hóa và bạo lực, giết chóc, đẫm máu thái quá

Xem Tất cả các Ví dụ