Rộng theo Tập (Không có chữ)

Kích thước:

3840 x 1646 px

Vai trò của Hình ảnh:

tile

Chuyển giao:

JPG mỗi tập qua Box

Ngay đúng chỗ ban đầu

Dãy trượt hình Nổi bật:

CTV / Máy tính để bàn / Máy tính bảng

Hướng dẫn

Tài năng Phù hợp:

Đảm bảo là bất kỳ diễn viên nào được đưa vào là một phần của ê kíp diễn thường xuyên của mùa và không phải là khách mời đặc biệt

Quảng bá Nhãn hiệu:

Tránh đưa vào các logo nhãn hiệu có thể nhận biết được

Nội dung Nhạy cảm:

Hãy tránh các cảnh làm lộ nội dung phim, hình ảnh gợi dục, khỏa thân, hình ảnh/biểu tượng phản cảm về văn hóa và bạo lực, giết chóc, đẫm máu thái quá

Xem Tất cả các Ví dụ