Vänsterjusterad titellogga

Storlek:

4 320 x 1 300 px

Bildroll:

leftlogo

Leverans:

PNG via Box

På plattform

Storybild:

CTV/dator/surfplatta

Riktlinjer

Justering:

Se till att loggan är vänsterjusterad och tar upp så mycket som möjligt av Photoshop-mallen

Färg:

Vit logga är att föredra, men välj annars en enda, ljus färg

Se alla exempel