LSR (Cho Thị Sai)

Kích thước:

3240 x 2160 px

Vai trò của Hình ảnh:

universalsearch

Chuyển giao:

LSR qua Box

Ngay đúng chỗ ban đầu

Apple TV OS:

Hướng dẫn

Độ Rõ ràng:

Tiêu đề cần chiếm 30-40% hình ảnh để cho phép hiểu nhanh và dễ dàng, ngay cả trên các màn hình thiết bị di động cực nhỏ

Quá Nhiều Chi tiết / Khoảng Trắng:

Tránh các nội dung tranh ảnh gồm nhiều ô / lưới hoặc có tỷ lệ không gian trống không thích hợp

Bản Ngoại lai:

Tránh đưa vào nội dung chữ mang tính mô tả hoặc không thiết yếu

Nội dung Nhạy cảm:

Hãy tránh các cảnh làm lộ nội dung phim, hình ảnh gợi dục, khỏa thân, hình ảnh/biểu tượng phản cảm về văn hóa và bạo lực, giết chóc, đẫm máu thái quá

Xem Tất cả các Ví dụ