Ngang (với Logo Tiêu đề)

Kích thước:

3840x2160

Vai trò của Hình ảnh:

tileburnedin

Chuyển giao:

JPG + PSD qua Box

Ngay đúng chỗ ban đầu

Tìm kiếm Trang:

CTV / Máy tính để bàn / Máy tính bảng / Di động

Hướng dẫn

Độ Rõ ràng:

Tiêu đề cần chiếm 30-40% hình ảnh để cho phép hiểu nhanh và dễ dàng, ngay cả trên các màn hình thiết bị di động cực nhỏ

Quá Nhiều Chi tiết / Khoảng Trắng:

Tránh các nội dung tranh ảnh gồm nhiều ô / lưới hoặc có tỷ lệ không gian trống không thích hợp

Bản Ngoại lai:

Tránh đưa vào nội dung chữ mang tính mô tả hoặc không thiết yếu

Nội dung Nhạy cảm:

Hãy tránh các cảnh làm lộ nội dung phim, hình ảnh gợi dục, khỏa thân, hình ảnh/biểu tượng phản cảm về văn hóa và bạo lực, giết chóc, đẫm máu thái quá

Hướng dẫn