Tittel-logo justert mot venstre

Format:

4320 x 1300 piksler

Bilderolle:

leftlogo

Levering:

PNG via boks

Situasjon

Fordypende hovedbilde:

Kabel-TV / stasjonær PC / nettbrett

Retningslinjer

Kantjustering:

Sørg for at logoen er justert mot venstre og opptar så mye av Photoshop-malen som mulig

Farge:

Hvit logo er å foretrekke – men kan ellers lene mot en enkel, lys farge

SE ALLE EKSEMPLER