Nakapantay sa Kaliwang Logo ng Pamagat

Laki:

4320 x 1300 px

Role ng Imahe:

leftlogo

Paghahatid:

PNG sa pamamagitan ng Box

In-Situ

Immersive Hero:

CTV / Desktop / Tablet

Mga Patnubay

Pagkakapantay:

Siguruhin na nakagitna ang logo at napupunan hangga’t maaari ang Photoshop template

Kulay:

Mas nais ang puting logo – pero kung hindi, mas naisin ang iisang, light na kulay

Tignan ang mas maraming halimbawa