Špecifikácie snímok

Položky

Film alebo špeciál

Seriály

1

Horizontálna (s logom názvu)

3 840 x 2 160 px (16: 9)
Formát: JPG + vrstvené PSD
Účel: tileburnedin

Film alebo špeciál

Seriály

2

Štvorec (s logom názvu)

3 000 x 3 000 px (1: 1)
Formát: JPG + vrstvené PSD
Účel: tileburnedin

Film alebo špeciál

Seriály

3

Vertikálna (s logom názvu)

2 560 x 3 840 px (2: 3)
Formát: JPG + vrstvené PSD
Účel: tileburnedin

Film alebo špeciál

Seriály

4

Veľká vertikálna (s logom názvu)

2 250 x 3 000 px (3: 4)
Formát: JPG
Účel: tileburnedin

Film alebo špeciál

Seriály

Nevyžaduje sa

5

Veľká horizontálna (s logom názvu)

4 320 x 3 240 px (4: 3)
Formát: JPG
Účel: tileburnedin

Film alebo špeciál

Nevyžaduje sa

Seriály

6

Veľká horizontálna (bez textu)

4 320 x 3 240 px (4: 3)
Formát: JPG + vrstvené PSD
Účel: tile

Film alebo špeciál

Seriály

7

Horizontálna (bez textu)

3 840 x 2 160 px (16: 9)
Formát: JPG (ohnisko smerom doprava)
Účel: tile

Film alebo špeciál

Seriály

8

Vysoká (bez textu)

1 680 x 3 636 px (140: 303)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Seriály

9

Štvorec (bez textu)

3 000 x 3 000 px (1: 1)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Seriály

10

Ultra širokouhlá (bez textu)

3 840 x 1152 px (10: 3)
Formát: JPG (ohnisko smerom doprava)
Účel: tile

Film alebo špeciál

Seriály

11

Logo názvu v strede

4 320 x 1 300 px
Formát: PNG (s priehľadnou časťou)
Účel: logo

Film alebo špeciál

Seriály

12

Logo názvu zarovnané doľava

4 320 x 1 300 px
Formát: PNG (s priehľadnou časťou)
Účel: leftlogo

Film alebo špeciál

Seriály

13

S logom Apple v strede (farebné)

4 320 x 1 300 px
Formát: PNG (s priehľadnou časťou)
Účel: logo

Film alebo špeciál

Seriály

14

S logom Apple v strede (jednofarebné)

4 320 x 1 300 px
Formát: PNG (s priehľadnou časťou)
Účel: logo

Film alebo špeciál

Seriály

Snímky z epizód

Položky

Film alebo špeciál

Seriály

1

Horizontálna epizóda (bez textu)

*1 za diel
3 840 x 2 160 px (16: 9)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Nevyžaduje sa

Seriály

2

Štvorcová epizóda (bez textu)

*1 za diel
3 000 x 3 000 px (1: 1)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Nevyžaduje sa

Seriály

3

Vysoká epizóda (bez textu)

*1 za diel
1 680 x 3 636 px (140: 303)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Nevyžaduje sa

Seriály

4

Veľká horizontálna epizóda (bez textu)

*1 za diel
4 320 x 3 240 px (4: 3)
Formát: JPG
Účel: tile

Film alebo špeciál

Nevyžaduje sa

Seriály

Nepovinné snímky

Tieto položky sú síce nepovinné, no agregátory ako „Universal Search“ od Apple TV ich používajú a preto sa odporúčajú, aby sme oslovili čo najširšie publikum.

Položky

Film alebo špeciál

Seriály

1

LSR (pre Parallax)

3 840 x 2 160 px (16: 9)
Formát: LSR
Účel: universalsearch

Film alebo špeciál

Seriály