Dodanie

Pokyny k exportovaniu:

na optimalizovanie veľkosti súborov so snímkami a kvôli účelnej reprodukcii obrazu v aplikácii exportujte snímky takto:

  1. dbajte na to, aby formát zodpovedal typu položky,
  2. neposielajte metadáta,
  3. konvertujte do sRGB,
  4. nevkladajte farebný profil.

Upozorňujeme, že všetky položky musia mať 10 MB alebo menej!

Názvy súborov:

  • Preferuje sa, aby mal názov súboru menej ako 150 znakov (vrátane prípon ako „.jpg“ alebo „.pgn)
  • Žiadne špeciálne znaky (napr. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Žiadne prázdne miesta – ak treba, použite podčiarkovníky alebo pomlčky
ID
SCRID ID, ako ich poslal tím manažmentu dizajnu. SCRID ID, ako ich poslal tím manažmentu dizajnu. V názve súboru uveďte token „SCRID-“.
Zdroj
Skrátený názov siete alebo štúdia
ContentDescription_Dimensions
Voľné políčko na detaily, kam patria rozmery položky. Pri položke spojenej s epizódou uveďte sezónu a informácie o epizóde.
Rok
Rok prvého vydania diela alebo obsahu.
Identifikátor jazyka
Pri angličtine použite „LAN-en-US“. Ak si nie ste istý/-á, nechajte tam zástupný znak. Pri snímkach bez textu použite jazyk „LAN-zxx“
Účel
Identifikátor typu položky (na vyhľadanie pozri zoznam špecifikácií). V názve súboru uveďte token „PUR-“.

Príklad kľúčového vizuálu pre film:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Príklad kľúčového vizuálu pre seriál:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Príklad epizódy
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Disk Box:

  • Budeme s vami zdieľať priečinok na našom disku Box
  • Všetky požadované položky vložte sem, aby tím manažmentu dizajnu mohol skontrolovať ich kvalitu, sledovať ich a v prípade potreby pomôcť pri problémoch