Široká (bez textu)

Veľkosť:

3 840 x 1 646 px

Rola snímky:

tile

Dodanie:

JPG cez Box

In-Situ

Kolotoč propagovaných snímok:

Káblová televízia / Stolový počítač / Tablet / Mobil

Pokyny

Bezpečné zóny v rámci používateľského rozhrania:

Dávajte si pozor na bezpečné zóny, aby programovo pridané prvky neprekrývali dôležitý obsah na snímke

Preplnené / Negatívny priestor:

Vyhýbajte sa obrázkom zloženým z viacerých políčok či mriežok alebo neprimeranému objemu prázdneho miesta

Značky:

Dávajte si pozor, aby ste nepoužili logá, ktoré sa dajú spoznať

Citlivý obsah:

Vyhýbajte sa prezradeniu obsahu, snímkam so sexuálnym podtónom, nahote, kultúrne nevhodným snímkam/symbolom a otvorene násilným alebo krvavým scénam

POZRITE SI VŠETKY PRÍKLADY