Širokouhlá epizóda (bez textu)

Veľkosť:

3 840 x 1 646 px

Rola snímky:

tile

Dodanie:

JPG na epizódu cez Box

In-Situ

Kolotoč propagovaných snímok:

Káblová televízia / Stolový počítač / Tablet

Pokyny

Vhodný talent:

Dbajte na to, aby uvádzané herečky/herci tvorili súčasť pravidelného hereckého obsadenia série a neboli to špeciálni hostia

Značky:

Dávajte si pozor, aby ste nepoužili logá, ktoré sa dajú spoznať

Citlivý obsah:

Vyhýbajte sa prezradeniu obsahu, snímkam so sexuálnym podtónom, nahote, kultúrne nevhodným snímkam/symbolom a otvorene násilným alebo krvavým scénam

POZRITE SI VŠETKY PRÍKLADY