Logo názvu v strede

Veľkosť:

4 320 x 1 300 px

Rola snímky:

logo

Dodanie:

PNG cez Box

In-Situ

Vnorený hero:

Mobil

Pokyny

Zarovnanie:

Dávajte pozor na to, aby bolo logo v strede a zaberalo čo najväčšiu plochu na šablóne Photoshopu

Farba:

Preferuje sa biele logo, inak sa prikloňte k jednému odtieňu svetlej farby

POZRITE SI VŠETKY PRÍKLADY