Pokyny

Negatívny priestor

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Kvalita snímky

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

 

Čitateľnosť

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Nesúvisiaci text

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Konflikty s používateľským rozhraním

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Viditeľné logá značiek

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Preplnené

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia