Pokyny

Negatívny priestor

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Kvalita snímky

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Široká (bez textu) na káblovej televízii

 

 Späť nahor

Čitateľnosť

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Vertikálna (s textom) na káblovej televízii

Nesúvisiaci text

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Konflikty s používateľským rozhraním

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Viditeľné logá značiek

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Široká (bez textu) na káblovej televízii

Preplnené

Najvhodnejší postup pri dizajne

Vydanie
Aktualizácia

Horizontálna (bez textu) na káblovej televízii