Štvorec (s logom názvu)

Veľkosť:

3 000 x 3 000 px

Rola snímky:

tileburnedin

Dodanie:

JPG + PSD cez Box

In-Situ

Riadok Pokračujte v pozeraní:

Káblová televízia / Stolový počítač / Tablet / Mobil

Riadok Môj zoznam:

Káblová televízia / Stolový počítač / Tablet / Mobil

Pokyny

Čitateľnosť:

Názov by mal zaberať 30 – 40 % snímky, aby mu bolo rýchlo a ľahko rozumieť aj na drobných displejoch mobilných zariadení

Preplnené / Negatívny priestor:

Vyhýbajte sa obrázkom zloženým z viacerých políčok či mriežok alebo neprimeranému objemu prázdneho miesta

Nesúvisiaci text:

Vyhýbajte sa opisným alebo nepodstatným textom

Citlivý obsah:

Vyhýbajte sa prezradeniu obsahu, snímkam so sexuálnym podtónom, nahote, kultúrne nevhodným snímkam/symbolom a otvorene násilným alebo krvavým scénam

POZRITE SI VŠETKY PRÍKLADY