Specs ng Imahe

Mga Asset

Pelikula o Special

Mga Serye

1

Pahalang (may Logo ng Pamagat)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG + Layered PSD
Layunin: tileburnedin

Pelikula o Special

Mga Serye

2

Parisukat (may Logo ng Pamagat)

3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG + Layered PSD
Layunin: tileburnedin

Pelikula o Special

Mga Serye

3

Patayo (may Logo ng Pamagat)

2560 x 3840 px (2:3)
Format: JPG + Layered PSD
Layunin: tileburnedin

Pelikula o Special

Mga Serye

4

Malaking Patayo (may Logo ng Pamagat)

2250 x 3000 px (3:4)
Format: JPG
Layunin: tileburnedin

Pelikula o Special

Mga Serye

Layunin

5

Malaking Pahalang (may Logo ng Pamagat)

4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG
Layunin: tileburnedin

Pelikula o Special

Layunin

Mga Serye

6

Malaking Pahalang (Walang Text)

4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG + Layered PSD
Layunin: tile

Pelikula o Special

Mga Serye

7

Pahalang (Walang Text)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG (pakanang focal point)
Layunin: tile

Pelikula o Special

Mga Serye

8

Mataas (Walang Text)

1680 x 3636 px (140:303)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Mga Serye

9

Parisukat (Walang Text)

3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Mga Serye

10

Ultra-wide (Walang Text)

3840 x 1152 px (10:3)
Format: JPG (pakanang focal point)
Layunin: tile

Pelikula o Special

Mga Serye

11

Nakagitnang Logo ng Pamagat

4320 x 1300 px
Format: PNG (may transparency)
Layunin: logo

Pelikula o Special

Mga Serye

12

Nakapantay sa Kaliwang Logo ng Pamagat

4320 x 1300 px
Format: PNG (may transparency)
Layunin: leftlogo

Pelikula o Special

Mga Serye

13

Apple Centered Logo (Polychromatic)

4320 x 1300 px
Format: PNG (may transparency)
Layunin: logo

Pelikula o Special

Mga Serye

14

Apple Centered Logo (Monochromatic)

4320 x 1300 px
Format: PNG (may transparency)
Layunin: logo

Pelikula o Special

Mga Serye

Mga Episodic na Imahe

Mga Asset

Pelikula o Special

Mga Serye

1

Pahalang na Episodic (Walang Text)

*1 bawat episode
3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Layunin

Mga Serye

2

Parisukat na Episodic (Walang Text)

*1 bawat episode
3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Layunin

Mga Serye

3

Mataas na Episodic (Walang Text)

*1 bawat episode
1680 x 3636 px (140:303)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Layunin

Mga Serye

4

Malaking Pahalang na Episodic (Walang Text)

*1 bawat episode
4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG
Layunin: tile

Pelikula o Special

Layunin

Mga Serye

Mga Opsyonal na Imahe

Bagaman opsyonal ang mga asset ito, ginagamit sila ng mga aggregator na tulad ng "Universal Search" ng Apple TV at samakatuwid ay nirerekomenda upang maabot ang pinakamalawak na posibleng manonood.

Mga Asset

Pelikula o Special

Mga Serye

1

LSR (para sa Parallax)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: LSR
Layunin: universalsearch

Pelikula o Special

Mga Serye