Bildspecifikationer

Resurser

Film eller special

Serier

1

Horisontell (med titellogga)

3 840 x 2 160 px (16:9)
Format wj: JPG + PSD med lager
Syfte: tileburnedin

Film eller special

Serier

2

Fyrkantig (med titellogga)

3 000 x 3 000 px (1:1)
Format wj: JPG + PSD med lager
Syfte: tileburnedin

Film eller special

Serier

3

Vertikal (med titellogga)

2 560 x 3 840 px (2:3)
Format wj: JPG + PSD med lager
Syfte: tileburnedin

Film eller special

Serier

4

Stor vertikal (med titellogga)

2 250 x 3 000 px (3:4)
Format wj: JPG
Syfte: tileburnedin

Film eller special

Serier

Krävs ej

5

Stor horisontell (med titellogga)

4 320 x 3 240 px (4:3)
Format wj: JPG
Syfte: tileburnedin

Film eller special

Krävs ej

Serier

6

Stor horisontell (utan text)

4 320 x 3 240 px (4:3)
Format wj: JPG + PSD med lager
Syfte: tile

Film eller special

Serier

7

Horisontell (utan text)

3 840 x 2 160 px (16:9)
Format wj: JPG (fokuspunkt åt höger)
Syfte: tile

Film eller special

Serier

8

Hög (utan text)

1 680 x 3 636 px (140:303)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Serier

9

Fyrkantig (utan text)

3 000 x 3 000 px (1:1)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Serier

10

Ultrabred (utan text)

3 840 x 1 152 px (10:3)
Format wj: JPG (fokuspunkt åt höger)
Syfte: tile

Film eller special

Serier

11

Centrerad titellogga

4 320 x 1 300 px
Format wj: PNG (med transparens)
Syfte: logo

Film eller special

Serier

12

Vänsterjusterad titellogga

4 320 x 1 300 px
Format wj: PNG (med transparens)
Syfte: leftlogo

Film eller special

Serier

13

Centrerad Apple-logga (polykromatisk)

4 320 x 1 300 px
Format wj: PNG (med transparens)
Syfte: logo

Film eller special

Serier

14

Centrerad Apple-logga (monokromatisk)

4 320 x 1 300 px
Format wj: PNG (med transparens)
Syfte: logo

Film eller special

Serier

Avsnittsbilder

Resurser

Film eller special

Serier

1

Horisontell avsnitt (utan text)

*1 per avsnitt
3 840 x 2 160 px (16:9)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Krävs ej

Serier

2

Fyrkantig avsnitt (utan text)

*1 per avsnitt
3 000 x 3 000 px (1:1)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Krävs ej

Serier

3

Hög avsnitt (utan text)

*1 per avsnitt
1 680 x 3 636 px (140:303)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Krävs ej

Serier

4

Stor horisontell avsnitt (utan text)

*1 per avsnitt
4 320 x 3 240 px (4:3)
Format wj: JPG
Syfte: tile

Film eller special

Krävs ej

Serier

Valfria bilder

Även om dessa resurser är valfria används de av sammanställare såsom Apple TV:s ”Universell sökning” och rekommenderas därför för att nå största möjliga publik.

Resurser

Film eller special

Serier

1

LSR (för parallax)

3 840 x 2 160 px (16:9)
Format wj: LSR
Syfte: universalsearch

Film eller special

Serier