Specyfikacje obrazów

Zasoby

Film lub odcinek specjalny

Serial

1

Poziomy (z logo tytułowym)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG + warstwowy PSD
Przeznaczenie: tileburnedin

Film lub odcinek specjalny

Serial

2

Kwadratowy (z logo tytułowym)

3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG + warstwowy PSD
Przeznaczenie: tileburnedin

Film lub odcinek specjalny

Serial

3

Pionowy (z logo tytułowym)

2560 x 3840 px (2:3)
Format: JPG + warstwowy PSD
Przeznaczenie: tileburnedin

Film lub odcinek specjalny

Serial

4

Pionowy duży (z logo tytułowym)

2250 x 3000 px (3:4)
Format: JPG
Przeznaczenie: tileburnedin

Film lub odcinek specjalny

Serial

Niewymagane

5

Poziomy duży (z logo tytułowym)

4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG
Przeznaczenie: tileburnedin

Film lub odcinek specjalny

Niewymagane

Serial

6

Poziomy duży (bez tekstu)

4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG + warstwowy PSD
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Serial

7

Poziomy (bez tekstu)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG (z punktem centralnym przesuniętym w prawo)
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Serial

8

Wysoki (bez tekstu)

1680 x 3636 px (140:303)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Serial

9

Kwadratowy (bez tekstu)

3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Serial

10

Ultraszeroki (bez tekstu)

3840 x 1152 px (10:3)
Format: JPG (z punktem centralnym przesuniętym w prawo)
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Serial

11

Wyśrodkowane logo tytułowe

4320 x 1300 px
Format: PNG (z przejrzystym tłem)
Przeznaczenie: logo

Film lub odcinek specjalny

Serial

12

Logo tytułowe wyrównane do lewej

4320 x 1300 px
Format: PNG (z przejrzystym tłem)
Przeznaczenie: leftlogo

Film lub odcinek specjalny

Serial

13

Wyśrodkowane logo Apple (kolorowe)

4320 x 1300 px
Format: PNG (z przejrzystym tłem)
Przeznaczenie: logo

Film lub odcinek specjalny

Serial

14

Wyśrodkowane logo Apple (monochromatyczne)

4320 x 1300 px
Format: PNG (z przejrzystym tłem)
Przeznaczenie: logo

Film lub odcinek specjalny

Serial

Obrazy odcinka

Zasoby

Film lub odcinek specjalny

Serial

1

Poziomy odcinka (bez tekstu)

* 1 na odcinek
3840 x 2160 px (16:9)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Niewymagane

Serial

2

Kwadratowy odcinka (bez tekstu)

* 1 na odcinek
3000 x 3000 px (1:1)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Niewymagane

Serial

3

Wysoki odcinka (bez tekstu)

* 1 na odcinek
1680 x 3636 px (140:303)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Niewymagane

Serial

4

Poziomy odcinka duży (bez tekstu)

* 1 na odcinek
4320 x 3240 px (4:3)
Format: JPG
Przeznaczenie: tile

Film lub odcinek specjalny

Niewymagane

Serial

Obrazy opcjonalne

Te zasoby są opcjonalne, ale jednocześnie są wykorzystywane przez wyszukiwarki agregujące, np. Universal Search w Apple TV, dlatego też zalecamy ich stosowanie, aby docierać do jak najszerszego grona widzów.

Zasoby

Film lub odcinek specjalny

Serial

1

LSR (paralaksa)

3840 x 2160 px (16:9)
Format: LSR
Przeznaczenie: universalsearch

Film lub odcinek specjalny

Serial