Specifikacije slike

Elementi

Film ili specijal

Serija

1

Horizontalni (sa logotipom naslova)

3840 x 2160 piksela (16:9)
Format: JPG + slojeviti PSD
Svrha: tileburnedin

Film ili specijal

Serija

2

Kvadratni (sa logotipom naslova)

3000 x 3000 piksela (1:1)
Format: JPG + slojeviti PSD
Svrha: tileburnedin

Film ili specijal

Serija

3

Vertikalni (sa logotipom naslova)

2560 x 3840 piksela (2:3)
Format: JPG + slojeviti PSD
Svrha: tileburnedin

Film ili specijal

Serija

4

Veliki vertikalni (sa logotipom naslova)

2250 x 3000 piksela (3:4)
Format: JPG
Svrha: tileburnedin

Film ili specijal

Serija

Nije obavezno

5

Veliki horizontalni (sa logotipom naslova)

4320 x 3240 piksela (4:3)
Format: JPG
Svrha: tileburnedin

Film ili specijal

Nije obavezno

Serija

6

Veliki horizontalni (bez teksta)

4320 x 3240 piksela (4:3)
Format: JPG + slojeviti PSD
Svrha: tile

Film ili specijal

Serija

7

Horizontalni (bez teksta)

3840 x 2160 piksela (16:9)
Format: JPG (fokalna tačka sa desne strane)
Svrha: tile

Film ili specijal

Serija

8

Visoko (bez teksta)

1680 x 3636 piksela (140:303)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Serija

9

Kvadratni (bez teksta)

3000 x 3000 piksela (1:1)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Serija

10

Ultra široko (bez teksta)

3840 x 1152 piksela (10:3)
Format: JPG (fokalna tačka sa desne strane)
Svrha: tile

Film ili specijal

Serija

11

Centrirani logotip naslova

4320 x 1300 piksela
Format: PNG (sa transparentnošću)
Svrha: logo

Film ili specijal

Serija

12

Levo poravnat logotip naslova

4320 x 1300 piksela
Format: PNG (sa transparentnošću)
Svrha: leftlogo

Film ili specijal

Serija

13

Centrirani logotip Apple (polihromatski)

4320 x 1300 piksela
Format: PNG (sa transparentnošću)
Svrha: logo

Film ili specijal

Serija

14

Centrirani logotip Apple (monohromatski)

4320 x 1300 piksela
Format: PNG (sa transparentnošću)
Svrha: logo

Film ili specijal

Serija

Epizodne slike

Elementi

Film ili specijal

Serija

1

Horizontalni epizodni (bez teksta)

*1 po epizodi
3840 x 2160 piksela (16:9)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Nije obavezno

Serija

2

Kvadratni epizodni (bez teksta)

*1 po epizodi
3000 x 3000 piksela (1:1)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Nije obavezno

Serija

3

Visoki epizodni (bez teksta)

*1 po epizodi
1680 x 3636 piksela (140:303)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Nije obavezno

Serija

4

Veliki horizontalni epizodni (bez teksta)

*1 po epizodi
4320 x 3240 piksela (4:3)
Format: JPG
Svrha: tile

Film ili specijal

Nije obavezno

Serija

Opcione slike

Iako su ovi elementi opcioni, koriste ih agregatori kao što je Apple TV „Univerzalna pretraga“ i stoga se preporučuju kako bi se dosegla najšira moguća publika.

Elementi

Film ili specijal

Serija

1

LSR (za paralaksu)

3840 x 2160 piksela (16:9)
Format: LSR
Svrha: universalsearch

Film ili specijal

Serija