LSR (for parallakse)

Format:

3240 x 2160 piksler

Bilderolle:

universalsearch

Levering:

LSR via boks

Situasjon

Apple TV OS:

Retningslinjer

Leselighet:

Tittelen bør oppta 30–40 % av bildet for å gjøre at den blir raskt og enkelt forstått, selv på små mobilskjermer

Altfor rotete / negativt rom:

Unngå bilder som er laget av flere bokser/rutenett eller som har uforholdsmessig mye tomrom

Uvesentlig tekst:

Unngå innprentet tekst som er beskrivende eller uvesentlig

Sensitivt innhold:

Du må unngå spoilere, seksuelt antydende bilder, nakenhet, kulturelt følsomme bilder/symboler og overdrevent voldelige eller blodige scener

SE ALLE EKSEMPLER