Leverans

Exportriktlinjer:

För att optimera bildfilernas storlek och möjliggöra smidig återgivning i appen, exportera bilderna så här:

  1. Säkerställ rätt format för resurstypen
  2. Inkludera inte metadata
  3. Konvertera till sRGB
  4. Bädda inte in färgprofilen

Observera att alla resurser måste vara 10 MB eller mindre!

Filnamn:

  • Filnamn bör helst vara kortare än 150 tecken (utöver tillägg som ”.jpg” eller ”.png”)
  • Inga specialtecken (t.ex. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Inga mellanslag – använd understreck eller bindestreck där det föreslås
ID
SCRID som tillhandahålls av teamet för designhantering. Inkludera ”SCRID”-tokenet i filnamnet.
Källa
Nätverks- eller studionamnet förkortat
ContentDescription_Dimensions
Detaljfält i fritt format som innehåller resursens dimensioner. För en avsnittsresurs, inkludera information om säsong och avsnitt.
År
Det ursprungliga utgivningsåret för det här innehållet.
Språkidentifierare
Använd ”LAN-en-US” för engelska eller lämna en platshållare om du är osäker. För bilder utan text, använd språk ”LAN-zxx”
Syfte
Resurstypens identifierare (se specifikationslista för att hitta). Inkludera ”PUR”-tokenet i filnamnet.

Exempel för huvudbild för film:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Exempel för huvudbild för serie:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Exempel för avsnitt:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Box-enhet:

  • Vi delar en mapp med dig på vår Box-enhet
  • Vi ber dig lägga alla resurser som behövs här så att vårt designhanteringsteam kan kvalitetskontrollera, spåra och felsöka om det skulle behövas