Penyampaian

Garis Panduan Eksport:

Untuk mengoptimumkan saiz fail imej dan membenarkan pemaparan dalam aplikasi yang sesuai, eksport imej seperti berikut:

  1. Pastikan format yang betul untuk jenis aset
  2. Jangan sertakan metadata
  3. Tukar ke sRGB
  4. Jangan benamkan profil warna

Harap maklum bahawa sesmua aset mesti 10MB atau kurang!

Penamaan Fail:

  • Nama fail sebaik-baiknya tidak melebihi 150 aksara (tidak termasuk sambungan seperti “.jpg” atau “.png”)
  • Tiada aksara khas (cth. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Tiada ruang kosong – sila gunakan garis bawah atau sempang jika dicadangkan
ID
SCRID seperti yang diberikan oleh pasukan Pengurusan Reka Bentuk. Sila masukkan token “SCRID-” dalam nama fail.
Sumber
Nama rangkaian atau studio disingkatkan
ContentDescription_Dimensions
Medan butiran bentuk bebas yang menyertakan dimensi aset. Untuk aset episod, sila sertakan maklumat musim dan episod.
Tahun
Tahun ketika kandungan ini pertama kali dikeluarkan.
Pengecam Bahasa
Sila gunakan “LAN-en-US” untuk bahasa Inggeris atau tinggalkan pemegang tempat jika anda tidak pasti. Dan untuk imej tanpa teks sila gunakan bahasa “LAN-zxx”
Tujuan
Pengecam jenis aset (lihat senarai spesifikasi untuk mencari). Sila masukkan token “PUR-” dalam nama fail.

Contoh Karya Utama Filem:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Contoh Karya Utama Bersiri:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Contoh Episod:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Pemacu Box:

  • Kami akan kongsikan dengan anda folder pada pemacu Box kami
  • Sila lepaskan semua aset yang diperlukan di sini supaya pasukan Pengurusan Reka Bentuk kami boleh melakukan QC, menjejaki dan menyelesaikan masalah jika perlu