Prijenos

Smjernice za izvoz:

Kako biste optimizirali veličine slikovnih datoteka i omogućili da se one unutar aplikacije prikazuju na prikladan način, izvezite slike kako slijedi:

  1. Pobrinite se da upotrebljavate ispravan format za odgovarajuću vrstu sredstva
  2. Nemojte uključivati metapodatke
  3. Pretvorite datoteke u prostor boja sRGB
  4. Nemojte ugrađivati profil boje

Imajte na umu da sve stavke moraju biti veličine 10 MB ili manje!

Imenovanje datoteka:

  • Poželjno je da naziv datoteke nema više od 150 znakova (ne uključujući ekstenzije poput „.jpg“ ili .png“)
  • Bez posebnih znakova (npr. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Bez praznih mjesta – upotrebljavajte podvlake ili crtice gdje je to predloženo
ID broj
Identifikacijske oznake za SCRID koje pruža tim za upravljanje dizajnom. Identifikacijske oznake za SCRID koje pruža tim za upravljanje dizajnom. Naziv datoteke treba sadržavati token „SCRID-“.
Izvor
Skraćeni naziv mreže ili studija
Opis sadržaja _ Dimenzije
Polje slobodnog oblika za unošenje pojedinosti koje uključuje dimenzije stavki. Za stavku epizode uključite informacije o sezoni i epizodi.
Godina
Godina kad je ovaj sadržaj prvi put objavljen.
Identifikator jezika
Upotrebljavajte „LAN-en-US“ za engleski jezik ili ostavite mjesto ako niste sigurni. A za slike bez teksta upotrebljavajte jezik „LAN-zxx“
Svrha
Identifikator vrste stavke (pogledajte popis specifikacija kako biste je pronašli). Naziv datoteke treba sadržavati token „PUR-“.

Primjer prikaza ključa za film:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Primjer prikaza ključa za seriju:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Primjer za epizodu:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Disk usluge Box:

  • Podijelit ćemo s vama mapu na našem disku usluge Box
  • Tamo smjestite sve potrebne stavke kako bi naš tim za upravljanje dizajnom mogao provoditi kontrolu kvalitete, kao i pratiti i rješavati probleme ako bude potrebno