Levering

Eksportretningslinjer:

Eksporter bilder som følger, for å optimalisere størrelser på bildefilene og muliggjøre hensiktsmessig gjengivelse i apper:

  1. Sørg for å bruke korrekt format for ressurstypen
  2. Ikke inkluder metadata
  3. Konverter til sRGB
  4. Ikke lagre fargeprofilen

Merk at alle ressurser må være 10 MB eller mindre!

Navngi fil:

  • Filnavn skal helst være på mindre enn 150 tegn (ikke medregnet filendelser som «.jpg» eller «.png»)
  • Ingen spesialtegn (f.eks. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Ingen tomrom – bruk understrek eller bindestreker der det er anvist
ID
SCRID fra Design Management-teamet. Du må ha med «SKRID»-tegnet i filnavnet.
Kilde
Forkortet navn på nettverk eller studio
ContentDescription_Dimensions
Detaljfelt i fritt format som inkluderer ressursens dimensjoner. For episoderessurser må du ta med informasjon om sesong og episode.
År
Året dette innholdet først ble utgitt.
Språkidentifikator
Bruk “LAN-en-US” for engelsk eller la det stå en plassholder hvis du ikke er sikker. For bilder uten tekst skal du bruker «LAN-zxx»
Formål
Identifikator for ressurstypen (du finner den i spesifikasjonslisten). Du må ha med «PUR-«-tegnet i filnavnet.

Eksempel på hovedgrafikk for film:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Eksempel på hovedgrafikk for serie:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Eksempel på episode:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Box-disk:

  • Vi kommer til å dele en mappe med deg på Box-disken vår
  • Legg alle nødvendige ressurser her slik at vårt Design Management team kan kvalitetssikre, spore og feilsøke ved behov