Riktlinjer

Negativa ytor

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

Hög (utan text) på mobil

Bildkvalitet

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

Läsbarhet

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

Utanförliggande text

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

Gränssnittskonflikter

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

Synliga varumärkesloggor

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering

För rörig

Bästa designpraxis

Problem
Uppdatering