Isporuka

Smernice za izvoz:

Da biste optimizovali veličine slikovnih datoteka i omogućili efikasno prikazivanje u aplikaciji, izvezite slike na sledeći način:

  1. Osigurajte da je format ispravan za tip elementa
  2. Nemojte uključivati metapodatke
  3. Konvertujte u sRGB
  4. Nemojte ugrađivati profil boja

Imajte na umu da svi elementi moraju imati 10 MB ili manje!

Imenovanje datoteka:

  • Naziv datoteke je poželjno da bude kraći od 150 znakova (ne uključujući ekstenzije kao što su „.jpg“ ili „.png“)
  • Bez posebnih znakova (npr. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Bez praznih mesta – koristite donje crte ili crte tamo gde je predloženo
ID
SCRID obezbedio tim za upravljanje dizajnom. Uključite token „SCRID-“ u naziv datoteke.
Izvor
Skraćeno ime mreže ili studija
OpisSadržaja_Dimenzije
Polje sa detaljima u slobodnoj formi koje uključuje dimenzije elementa. Za epizode, dodajte informacije o sezoni i epizodi.
Godina
Godina kada je ovaj sadržaj prvobitno objavljen.
Identifikator jezika
Koristite „LAN-en-US“ za engleski ili ostavite čuvar mesta ako niste sigurni. Za slike bez teksta koristite oznaku „LAN-zxx“
Svrha
Identifikator tipa elementa (pogledajte listu specifikacija da biste locirali). Uključite token „PUR-“ u naziv datoteke.

Primer glavne slike za film:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Primer glavne slike za seriju:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Primer epizode:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Box disk:

  • Podelićemo sa vama fasciklu na našem Box disku
  • Otpustite sve potrebne elemente ovde kako bi naš tim za upravljanje dizajnom mogao da kontroliše kvalitet, prati i rešava probleme ako je potrebno