Przesyłanie

Wytyczne dotyczące eksportowania:

Aby zoptymalizować rozmiary plików oraz umożliwić szybkie renderowanie w aplikacji, obrazy należy eksportować z uwzględnieniem następujących wymagań:

  1. Dobierz prawidłowy format do typu zasobu.
  2. Nie uwzględniaj metadanych.
  3. Konwertuj na profil sRGB.
  4. Nie osadzaj profilu kolorów.

Uwaga: rozmiar zasobów nie może przekraczać 10 MB!

Nazewnictwo plików:

  • Zaleca się, aby nazwa pliku była krótsza niż 150 znaków (bez rozszerzenia pliku, np. .jpg lub .png).
  • Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych (np. ! @ # $ % {} <> | ?)
  • Nazwa nie może zawierać spacji – w razie potrzeby należy stosować podkreślenia lub łączniki.
Identyfikator
SCRID podane przez zespół Design Management. W nazwie pliku należy uwzględnić token „SCRID-”.
Źródło
Skrócona nazwa stacji lub studia
OpisTresci_Wymiary
Pole do wpisywania wymiarów grafiki. W przypadku materiałów dotyczących odcinka serialu należy uwzględnić numer sezonu i odcinka.
Rok
Data premiery tej treści.
Identyfikator języka
W przypadku języka angielskiego użyj identyfikatora „LAN-en-US”. Jeśli nie masz pewności, pozostaw tekst zastępczy. W przypadku obrazów bez tekstu użyj identyfikatora „LAN-zxx”.
Przeznaczenie
Identyfikator typu zasobu (znajdziesz go na liście specyfikacji). W nazwie pliku należy uwzględnić token „PUR-”.

Przykład głównej grafiki filmu:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Przykład głównej grafiki serialu:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Przykład odcinka:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Dysk Box:

  • Udostępnimy folder na dysku Box.
  • Należy w nim umieszczać wszystkie zasoby, aby zespół Design Management mógł przeprowadzić kontrolę jakości, monitorować przepływ plików oraz w razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.