Smernice

Negativan prostor

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Visoko (bez teksta) na mobilnom

Kvalitet slike

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Čitljivost

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Irelevantan tekst

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Neusaglašenost korisničkog interfejsa

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Vidljivi logotipi brendova

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano

Prenatrpano

Najbolja praksa dizajna

Izdanje
Ažurirano