Malapad (Walang Text)

Laki:

3840 x 1646 px

Role ng Imahe:

tile

Paghahatid:

JPG sa pamamagitan ng Box

In-Situ

Tampok na Carousel:

CTV / Desktop / Tablet / Mobile

Mga Patnubay

Mga UI na Ligtas na zone:

Alamin ang mga ligtas na zone para ang mga elementong idinagdag ayon sa programa ay hindi nakakasaklaw sa mahahalagang artwork na nilalaman

Ang Daming Nangyayari / Negatibong Espasyo:

Iwasan ang artwork na binubuo ng maraming kahon / grid o may hindi naaayong dami ng walang lamang espasyo

Pagba-brand:

Iwasang maisama ang nakikilalang mga logo ng brand

Sensitibong Nilalaman:

Mangyaring iwasan ang mga spoiler, imaheng nagmumungkahi ng sekswalidad, paghuhubad, imahe/mga simbolong nakaka-trigger sa isang kultura, at napakabayolente, nakabrutal, o madugong senaryo

Tignan ang mas maraming halimbawa