Logo v názvu uprostřed

Velikost:

4320 x 1300 px

Role obrazového materiálu:

logo

Dodání:

PNG přes Bo

In situ

Úchvatný hrdina:

Mobil

Pokyny

Zarovnání:

Zajistěte, aby bylo logo vystředěno a zabíralo co největší část šablony Photoshopu

Barva:

Upřednostňuje se bílé logo – ale jinak využijte pouze jednu světlou barvu

PODÍVAT SE NA VŠECHNY PŘÍKLADY