מסירה

הוראות ייצוא:

כדי למטב את גודל קובצי התמונה, וכדי לאפשר הצגה יעילה ביישום, יש לייצא את התמונות באופן הבא:

  1. ודא שאתה מייצא את התבנית המתאימה לסוג הנכס
  2. אין לכלול מטא נתונים
  3. המר ל-sRGB
  4. אין לשלב פרופיל צבעים

לתשומת לבך, הגודל המרבי של כל הנכסים לא יעלה על 10MB!

שמות קבצים:

  • מומלץ שלא לקבוע שמות קבצים באורך שעולה על 150 תווים (לא כולל סיומות כגון ".jpg" או ".png")
  • ללא תווים מיוחדים (כגון ! @ # $ % {} <> | ?)
  • ללא רווחים– השתמש בקו תחתי או במקף במקומות המומלצים
מזהה
SCRID IDs כפי שסופק על ידי צוות ניהול העיצוב. SCRID IDs כפי שסופק על ידי צוות ניהול העיצוב. יש לכלול את האסימון "SCRID-" בשם הקובץ.
מקור
השם המקוצר של הרשת או האולפן
ContentDescription_Dimensions
שדה טקסט חופשי לפרטים שכוללים את מידות הנכס. במקרה של נכס פרק, יש לכלול את העונה ואת פרטי הפרק.
שנה
השנה בה פיסת תוכן זו פורסמה לראשונה.
מזהה שפה
נא להשתמש במזהה “LAN-en-US” עבור אנגלית, או להשאיר ממלא מקום אם אינך בטוח. במקרה של תמונות ללא טקסט, נא להשתמש בביטוי "LAN-zxx"
מטרה
מזהה מסוג נכס (ראה רשימת מפרט לאיתור). יש לכלול את האסימון "PUR-" בשם הקובץ.

דוגמה לפריטי סרט:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

דוגמה לפריטי סדרה:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

דוגמה לפרק:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

כונן Box:

  • אנו נשתף עמך תיקייה בכונן Box שלנו
  • יש לשחרר כאן את כל הנכסים הדרושים כדי שצוות ניהול העיצוב שלנו יוכל לבצע בדיקת איכות, לעקוב ולפתור בעיות אם יש צורך בכך