Доставка

Указания за експортиране:

За да оптимизирате размерите на файловете с изображения и да позволите целесъобразно изобразяване в приложението, експортирайте изображения, както следва:

  1. Осигурете правилния формат за типа актив.
  2. Не включвайте метаданни.
  3. Конвертирайте в sRGB.
  4. Не вграждайте цветен профил.

Имайте предвид, че всички активи трябва да са до 10 MB включително.

Именуване на файлове:

  • Името на файла за предпочитане трябва да бъде под 150 знака (без разширения, като например „.jpg“ или „.png“)
  • Да няма специални знаци (например: !@ # $ % {} <> | ?)
  • Да няма интервали – използвайте долни черти или тирета, където е предложено
ИД
Маркери SCRID, предоставени от екипа за управление на дизайна. Включете маркера „SCRID-“ в името на файла.
Източник
Съкратено име на мрежата или студиото
ОписаниеНаСъдържанието_Размери
Поле за подробности в свободна форма, което включва размерите на актива. За актив за епизод включете информация за сезона и епизода.
Година
Годината на първоначалното публикуване на това съдържание.
Езиков идентификатор
Използвайте „LAN-en-US“ за английски или оставете контейнер, ако не сте сигурни. За изображения без текст използвайте „LAN-zxx“
Цел
Идентификатор на типа актив (вижте списъка със спецификации, за да намерите). Включете маркера „PUR-“ в името на файла.

Пример за ключово изображение за филм:
SCRID-17024669,14128757_WB_Dunkirk_3840x2160_2017_LAN-en-US_PUR-tileburnedin.jpg

Пример за ключово изображение за сериал:
SCRID-15901387,15901563_HBO_TheIdolS1_4320X1300_2023_LAN-en-US_PUR-logo.jpg

Пример за епизод:
SCRID-16992465_HBO_TheIdolS1E1_1680X3636_2023_LAN-en-US_PUR-tile.jpg

Диск на Box:

  • Ще споделим с вас папка на нашия диск на Box
  • Качете всички необходими активи тук, за да може нашият екип за управление на дизайна да контролира качеството, да проследява и да отстранява неизправности, ако е необходимо