Yönergeler

Negatif Alan

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

Cep Telefonunda Uzun (Metinsiz)

Resim Kalitesi

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

Okunabilirlik

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

CTV’de Dikey (Metinli)

Konu Dışı Kopya

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

Cep Telefonunda Dikey (Metinli)

Kullanıcı Arabirimi Uyuşmazlıkları

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

Cep Telefonunda Kare (Metinsiz)

Görünür Marka Logoları

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme

Aşırı Yoğun

Tasarımda En İyi Uygulama

Konu
Güncelleme