ข้อมูลจำเพาะของภาพ

แอสเซ็ท

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

1

แนวนอน (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

3840 x 2160 พิกเซล (16:9)
รูปแบบ: JPG + PSD แบบเลเยอร์
วัตถุประสงค์: tileburnedin

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

2

สี่เหลี่ยมจัตุรัส (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

3000 x 3000 พิกเซล (1:1)
รูปแบบ: JPG + PSD แบบเลเยอร์
วัตถุประสงค์: tileburnedin

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

3

แนวตั้ง (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

2560 x 3840 พิกเซล (2:3)
รูปแบบ: JPG + PSD แบบเลเยอร์
วัตถุประสงค์: tileburnedin

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

4

แนวตั้งขนาดใหญ่ (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

2250 x 3000 พิกเซล (3:4)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tileburnedin

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

ไม่จำเป็นต้องใช้

5

แนวนอนขนาดใหญ่ (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

4320 x 3240 พิกเซล (4:3)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tileburnedin

หนังหรือตอนพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ซีรีส์

6

แนวนอนขนาดใหญ่ (ไม่มีข้อความ)

4320 x 3240 พิกเซล (4:3)
รูปแบบ: JPG + PSD แบบเลเยอร์
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

7

แนวนอน (ไม่มีข้อความ)

3840 x 2160 พิกเซล (16:9)
รูปแบบ: JPG (จุดโฟกัสด้านขวา)
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

8

สูง (ไม่มีข้อความ)

1680 x 3636 พิกเซล (140:303)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

9

สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่มีข้อความ)

3000 x 3000 พิกเซล (1:1)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

10

กว้างสุด (ไม่มีข้อความ)

3840 x 1152 พิกเซล (10:3)
รูปแบบ: JPG (จุดโฟกัสด้านขวา)
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

11

โลโก้ชื่อเรื่องอยู่ตรงกลาง

4320 x 1300 พิกเซล
รูปแบบ: PNG (แบบโปร่งใส)
วัตถุประสงค์: logo

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

12

โลโก้ชื่อเรื่องชิดซ้าย

4320 x 1300 พิกเซล
รูปแบบ: PNG (แบบโปร่งใส)
วัตถุประสงค์: leftlogo

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

13

โลโก้อยู่ตรงกลางของ Apple (หลายสี)

4320 x 1300 พิกเซล
รูปแบบ: PNG (แบบโปร่งใส)
วัตถุประสงค์: logo

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

14

โลโก้อยู่ตรงกลางของ Apple (สีเดียว)

4320 x 1300 พิกเซล
รูปแบบ: PNG (แบบโปร่งใส)
วัตถุประสงค์: logo

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

ภาพเป็นตอน

แอสเซ็ท

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

1

ตอนแนวนอน (ไม่มีข้อความ)

*1 ต่อตอน
3840 x 2160 พิกเซล (16:9)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ซีรีส์

2

ตอนสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่มีข้อความ)

*1 ต่อตอน
3000 x 3000 พิกเซล (1:1)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ซีรีส์

3

ตอนสูง (ไม่มีข้อความ)

*1 ต่อตอน
1680 x 3636 พิกเซล (140:303)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ซีรีส์

4

ตอนแนวนอนขนาดใหญ่ (ไม่มีข้อความ)

*1 ต่อตอน
4320 x 3240 พิกเซล (4:3)
รูปแบบ: JPG
วัตถุประสงค์: tile

หนังหรือตอนพิเศษ

ไม่จำเป็นต้องใช้

ซีรีส์

ภาพตัวเลือก

แม้ว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นทางเลือก แต่ผู้รวบรวมจะใช้เนื้อหาเหล่านี้ เช่น "การค้นหาแบบสากล" ของ Apple TV ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้เนื้อหาเหล่านี้เพื่อเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แอสเซ็ท

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์

1

LSR (สำหรับภาพ Parallax)

3840 x 2160 พิกเซล (16:9)
รูปแบบ: LSR
วัตถุประสงค์: universalsearch

หนังหรือตอนพิเศษ

ซีรีส์