מפרטי תמונות

נכסים

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

1

אופקי (עם לוגו כותרת)

‌‎3840 x 2160 px (16:9)
תבנית: JPG + Layered PSD
מטרה: tileburnedin

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

2

ריבוע (עם לוגו כותרת)

‎3000 x 3000 px (1:1)
תבנית: JPG + Layered PSD
מטרה: tileburnedin

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

3

אנכי (עם לוגו כותרת)

‎2560 x 3840 px (2:3)
תבנית: JPG + Layered PSD
מטרה: tileburnedin

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

4

אנכי גדול (עם לוגו כותרת)

‎2250 x 3000 px (3:4)
תבנית: JPG
מטרה: tileburnedin

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

לא נדרש

5

אופקי גדול (עם לוגו כותרת)

‎4320 x 3240 px (4:3)
תבנית: JPG
מטרה: tileburnedin

סרט או תוכנית מיוחדת

לא נדרש

סדרה

6

אופקי גדול (ללא טקסט)

‎4320 x 3240 px (4:3)
תבנית: JPG + Layered PSD
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

7

אופקי (ללא טקסט)

‌‎3840 x 2160 px (16:9)
תבנית: JPG (נקודה פוקלית ימינה)
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

8

גבוה (ללא טקסט)

‎1680 x 3636 px (140:303)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

9

מרובע (ללא טקסט)

‎3000 x 3000 px (1:1)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

10

רחב במיוחד (ללא טקסט)

‌‎3840 x 1152 px (10:3)
תבנית: JPG (נקודה פוקלית ימינה)
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

11

לוגו כותרת ממורכז

4320 x 1300 px
תבנית: PNG (עם שקיפות)
מטרה: logo

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

12

לוגו כותרת מיושר לשמאל

4320 x 1300 px
תבנית: PNG (עם שקיפות)
מטרה: leftlogo

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

13

לוגו Apple ממורכז (פוליכרומטי)

4320 x 1300 px
תבנית: PNG (עם שקיפות)
מטרה: logo

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

14

לוגו Apple ממורכז (מונוכרומטי)

4320 x 1300 px
תבנית: PNG (עם שקיפות)
מטרה: logo

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

תמונות עבור פרק

נכסים

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

1

אופקי ארעי (עם טקסט)

*1 לפרק
‌‎3840 x 2160 px (16:9)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

לא נדרש

סדרה

2

מרובע ארעי (ללא טקסט)

*1 לפרק
‎3000 x 3000 px (1:1)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

לא נדרש

סדרה

3

גבוה ארעי (ללא טקסט)

*1 לפרק
‎1680 x 3636 px (140:303)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

לא נדרש

סדרה

4

אופקי גדול ארעי (ללא טקסט)

*1 לפרק
‎4320 x 3240 px (4:3)
תבנית: JPG
מטרה: tile

סרט או תוכנית מיוחדת

לא נדרש

סדרה

תמונות אופציונליות

הנכסים הללו אופציונליים, אך הם נמצאים בשימוש צוברים כגון "Universal Search" של Apple TV ומשום כך מומלץ להשתמש בהם כדי להגיע לחשיפה הרחבה ביותר.

נכסים

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה

1

LSR (עבור Parallax)

‌‎3840 x 2160 px (16:9)
תבנית: LSR
מטרה: universalsearch

סרט או תוכנית מיוחדת

סדרה