Προδιαγραφές εικόνων

Στοιχείο

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

1

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

3840 x 2160 px(16: 9)
Μορφή: JPG + Layered PSD
Σκοπός: tileburnedin

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

2

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

3000 x 3000 px(1: 1)
Μορφή: JPG + Layered PSD
Σκοπός: tileburnedin

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

3

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

2560 x 3840 px(2: 3)
Μορφή: JPG + Layered PSD
Σκοπός: tileburnedin

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

4

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

2250 x 3000 px(3: 4)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tileburnedin

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

Δεν απαιτείται

5

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου)

4320 x 3240 px(4: 3)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tileburnedin

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Δεν απαιτείται

Σειρά

6

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

4320 x 3240 px(4: 3)
Μορφή: JPG + Layered PSD
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

7

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

3840 x 2160 px(16: 9)
Μορφή: JPG (δεξιό εστιακό σημείο)
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

8

Ψηλό (Χωρίς κείμενο)

1680 x 3636 px(140: 303)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

9

Τετράγωνου σχήματος (Χωρίς κείμενο)

3000 x 3000 px(1: 1)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

10

Μεγάλου πλάτους (Χωρίς κείμενο)

3840 x 1152 px(10: 3)
Μορφή: JPG (δεξιό εστιακό σημείο)
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

11

Οριζόντιος προσανατολισμός (Λογότυπο τίτλου

4320 x 1300 px
Μορφή: PNG (με διαφάνεια)
Σκοπός: logo

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

12

Λογότυπο τίτλου ευθυγραμμισμένο αριστερά

4320 x 1300 px
Μορφή: PNG (με διαφάνεια)
Σκοπός: leftlogo

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

13

Κεντραρισμένο λογότυπο Apple (πολυχρωματικό)

4320 x 1300 px
Μορφή: PNG (με διαφάνεια)
Σκοπός: logo

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

14

Κεντραρισμένο λογότυπο Apple (πολυχρωματικό)

4320 x 1300 px
Μορφή: PNG (με διαφάνεια)
Σκοπός: logo

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

Εικόνες επεισοδίου

Στοιχείο

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

1

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

*1 ανά επεισόδιο
3840 x 2160 px(16: 9)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Δεν απαιτείται

Σειρά

2

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

*1 ανά επεισόδιο
3000 x 3000 px(1: 1)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Δεν απαιτείται

Σειρά

3

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

*1 ανά επεισόδιο
1680 x 3636 px(140: 303)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Δεν απαιτείται

Σειρά

4

Μεγάλου μεγέθους και οριζόντιου προσανατολισμού (Χωρίς κείμενο)

*1 ανά επεισόδιο
4320 x 3240 px(4: 3)
Μορφή: JPG
Σκοπός: tile

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Δεν απαιτείται

Σειρά

Προαιρετικές εικόνες

Αν και τα στοιχεία αυτά είναι προαιρετικά, χρησιμοποιούνται από φορείς συγκέντρωσης, όπως η «Καθολική αναζήτηση» του Apple TV και, ως εκ τούτου, συνιστώνται προκειμένου να προσεγγιστεί το ευρύτερο δυνατό κοινό.

Στοιχείο

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά

1

LSR (Για Parallax)

3840 x 2160 px(16: 9)
Μορφή: LSR
Σκοπός: universalsearch

Ταινία ή Ειδικό αφιέρωμα

Σειρά