Спецификации на изображението

Активи

Филм или специален епизод

Сериал

1

Хоризонтално (с лого на заглавието)

3840 x 2160 px (16:9)
Формат: JPG + PSD със слоеве
Цел: tileburnedin

Филм или специален епизод

Сериал

2

Квадратно (с лого на заглавието)

3000 x 3000 px (1:1)
Формат: JPG + PSD със слоеве
Цел: tileburnedin

Филм или специален епизод

Сериал

3

Голямо вертикално (с лого на заглавието)

2250 x 3000 px (3:4)
Формат: JPG
Цел: tileburnedin

Филм или специален епизод

Сериал

Не се изисква

4

Голямо хоризонтално (с лого на заглавието)

4320 x 3240 px (4:3)
Формат: JPG
Цел: tileburnedin

Филм или специален епизод

Не се изисква

Сериал

5

Вертикално (с лого на заглавието)

2560 x 3840 px (2:3)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

6

Голямо хоризонтално (без текст)

4320 x 3240 px (4:3)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

7

Хоризонтално (без текст)

3840 x 2160 px (16:9)
Формат: JPG (точка на фокус вдясно)
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

8

Високо (без текст)

1680 x 3636 px (140:303)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

9

Квадратно (без текст)

3000 x 3000 px (1:1)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

10

Свръхшироко (без текст)

3840 x 1152 px (10:3)
Формат: JPG (точка на фокус вдясно)
Цел: tile

Филм или специален епизод

Сериал

11

Центрирано лого на заглавието

4320 x 1300 px
Формат: PNG (с прозрачност)
Цел: logo

Филм или специален епизод

Сериал

12

Подравнено вляво лого на заглавието

4320 x 1300 px
Формат: PNG (с прозрачност)
Цел: leftlogo

Филм или специален епизод

Сериал

13

Центрирано лого за Apple (полихромно)

4320 x 1300 px
Формат: PNG (с прозрачност)
Цел: logo

Филм или специален епизод

Сериал

14

Центрирано лого за Apple (монохромно)

4320 x 1300 px
Формат: PNG (с прозрачност)
Цел: logo

Филм или специален епизод

Сериал

Изображения за епизоди

Активи

Филм или специален епизод

Сериал

1

Хоризонтално за епизоди (без текст)

*1 на епизод
3840 x 2160 px (16:9)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Не се изисква

Сериал

2

Квадратно за епизоди (без текст)

*1 на епизод
3000 x 3000 px (1:1)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Не се изисква

Сериал

3

Високо за епизоди (без текст)

*1 на епизод
1680 x 3636 px (140:303)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Не се изисква

Сериал

4

Голямо хоризонтално за епизоди (без текст)

*1 на епизод
4320 x 3240 px (4:3)
Формат: JPG
Цел: tile

Филм или специален епизод

Не се изисква

Сериал

Незадължителни изображения

Въпреки че тези активи не са задължителни, те се използват от агрегатори, като Universal Search на Apple TV, и затова се препоръчват, за да достигнат до възможно най-широката аудитория.

Активи

Филм или специален епизод

Сериал

1

LSR (за паралакс)

3840 x 2160 px (16:9)
Формат: LSR
Цел: universalsearch

Филм или специален епизод

Сериал