แนวทางปฏิบัติ

พื้นที่ว่างรอบๆ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

คุณภาพของภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

 

ความง่ายในการอ่าน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

ข้อความมากเกิน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

UI ซ้อนกัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

มองเห็นโลโก้แบรนด์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต

รกมากเกินไป

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ

ปัญหา
อัปเดต