הנחיות

מרחב שלילי

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

איכות תמונה

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

 

קריאות

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

חומר כתוב מיותר

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

סתירות ממשק משתמש

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

סמלי לוגו מותג גלויים

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן

עמוס במיוחד

המלצות לעיצוב

בעיה
עדכן