Указания

Негативно пространство

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Високо (без текст) на мобилно устройство

Качество на изображението

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Четливост

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Ирелевантен текст

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Вертикално (с текст) на мобилно устройство

Конфликти с потребителския интерфейс

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Квадратно (без текст) на мобилно устройство

Видими лога на търговски марки

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Прекалено натрупване

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране