Указания

Негативно пространство

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Качество на изображението

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

 

Четливост

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Ирелевантен текст

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Конфликти с потребителския интерфейс

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Видими лога на търговски марки

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране

Прекалено натрупване

Най-добра практика по отношение на дизайна

Проблем
Актуализиране