לוגו כותרת ממורכז

מידות:

4320 px 1300 x

תפקיד התמונה:

logo

מסירה:

PNG באמצעות Box

במקור

גרפיקת סיפור:

נייד

הנחיות

יישור:

ודא שהלוגו ממורכז ושהוא לוקח כמה שיותר מקום בתבנית Photoshop

צבע:

עדיף להשתמש בלוגו לבן – אך בכל מקרה יש לדלל לצבע יחיד ובהיר

ראה את כל הדוגמאות