آرم عنوان در مرکز

اندازه:

1300 × 4320 پیکسل

نقش تصویر:

logo

تحویل:

PNG از طریق Box

در محل اصلی خود

قهرمان همه‌جانبه:

تلفن همراه

دستورالعمل‌ها

تراز کردن:

مطمئن شوید که آرم در مرکز قرار دارد و تا حد امکان قالب Photoshop را پر می‌کند

رنگ:

آرم سفید ارجحیت دارد – در غیر این صورت از رنگ روشن به صورت تک‌رنگ استفاده کنید

مشاهده همه نمونه‌ها