Ευρύ (χωρίς κείμενο)

Μέγεθος::

3840 x 1646 px

Ρόλος εικόνας:

tile

Προβολή:

JPG μέσω Box

Επιτόπου

Καρουσέλ προτεινόμενων:

CTV / Σταθερός υπολογιστής / Tablet/

Κατευθυντήριες γραμμές

Ασφαλείς ζώνες UI:

Λάβετε υπόψη σας τις ασφαλείς ζώνες, ώστε τα προγραμματιστικά προστιθέμενα στοιχεία να μην καλύπτουν σημαντικό περιεχόμενο του εικαστικού.

Παρουσία υπερβολικά πολλών στοιχείων / Αρνητικός χώρος:

Αποφύγετε εικαστικά που αποτελούνται από πολλαπλά κουτιά/πλέγματα ή έχουν δυσανάλογα μεγάλο κενό χώρο.

Branding:

Αποφύγετε τη χρήση αναγνωρίσιμων λογότυπων επωνυμίας

Ευαίσθητο περιεχόμενο:

Αποφεύγετε τα spoiler, τις εικόνες με σεξουαλικά υπονοούμενα, το γυμνό, τα πολιτισμικά προκλητικά σύμβολα/προκλητικές εικόνες και τις υπερβολικά βίαιες, αποτρόπαιες ή αιματηρές σκηνές

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ