LSR (за паралакс)

Размер:

3240 x 2160 px

Роля на изображението:

universalsearch

Доставка:

LSR през Box

Разположение

Apple TV OS:

Указания

Четливост:

Заглавието трябва да заема 30 – 40% от изображението, за да се позволи бързо и лесно възприемане дори на малки екрани на мобилни устройства

Прекалено натрупване/негативно пространство:

Избягвайте илюстрации, които са съставени от множество полета/решетки или имат непропорционално количество празно пространство

Ирелевантен текст:

Избягвайте впускането в текст, който е описателен или несъществен

Чувствително съдържание:

Избягвайте спойлери, цинични изображения, голи сцени, изображения/символи, водещи до културен шок, и прекалено насилствени, кръвопролитни или кървави сцени

ПОКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИМЕРИ