Центрирано лого на заглавието

Размер:

4320 x 1300 px

Роля на изображението:

logo

Доставка:

PNG през Box

Разположение

Завладяващ герой:

Мобилно устройство

Указания

Подравняване:

Уверете се, че логото е центрирано и заема възможно най-голяма част от шаблона на Photoshop

Цвят:

За предпочитане е бяло лого, но в противен случай се стремете към един-единствен светъл цвят

ПОКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИМЕРИ