สี่เหลี่ยมจัตุรัส (พร้อมโลโก้ชื่อเรื่อง)

ขนาด:

3000 x 3000 พิกเซล

บทบาทของภาพ:

tileburnedin

การส่ง:

JPG + PSD ผ่าน Box

ตำแหน่งเดิม

แถวการดูต่อเนื่อง:

CTV / เดสก์ท็อป / แท็บเล็ต / มือถือ

แถวรายการของฉัน:

CTV / เดสก์ท็อป / แท็บเล็ต / มือถือ

แนวทางปฏิบัติ

ความง่ายในการอ่าน:

ชื่อเรื่องควรใช้พื้นที่ 30-40% ของภาพเพื่อที่จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว แม้บนหน้าจออุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก

รกมากเกินไป / พื้นที่ว่างรอบๆ:

หลีกเลี่ยงอาร์ตเวิร์กที่มีกล่อง/ตารางมากเกินไป หรือมีเนื้อที่ว่างที่ไม่ได้สัดส่วน

สำเนาภายนอก:

หลีกเลี่ยงการเขียนข้อความเชิงพรรณนาหรือไม่จำเป็น

เนื้อหาที่อ่อนไหว:

โปรดหลีกเลี่ยงการเฉลยฉากสำคัญ ภาพที่มีการชี้นำทางเพศ ภาพเปลือย ภาพ/สัญลักษณ์ที่จุดชนวนทางวัฒนธรรม และฉากที่มีความรุนแรง เลือดท่วม หรือนองเลือดมากเกินไป

ดูตัวอย่างทั้งหมด