Хоризонтална (со насловно лого)

Големина:

3840x2160

Улога на сликата:

tileburnedin

Испорака:

JPG + PSD преку Box

На самото место

Страница за пребарување:

CTV / десктоп / таблет / мобилен телефон

Упатства

Читливост:

насловот треба да зафаќа 30-40 % од сликата за да овозможи брзо и лесно разбирање, дури и на мали екрани од мобилни уреди

Премногу натрупано / Негативен простор:

избегнувајте уметнички дела составени од повеќе полиња/решетки или дела што имаат непропорционална количина на празен простор

Ирелевантна копија:

избегнувајте вметнување текст којшто е описен или од несуштинско значење

Чувствителна содржина:

Ве молиме избегнувајте спојлери, сексуално сугестивни слики, голотија, културно провокативни слики/симболи и премногу насилни, жестоки или крвави сцени

УПАТСТВА