افقی (با آرم عنوان)

اندازه:

3840x2160

نقش تصویر:

tileburnedin

تحویل:

JPG بعلاوه PSD از طریق Box

در محل اصلی خود

صفحه جستجو:

تلویزیون متصل / رایانه رومیزی / تبلت / تلفن همراه

دستورالعمل‌ها

خوانایی:

عنوان باید 30 تا 40 درصد از تصویر را پر کند تا امکان ادراک سریع و آسان را حتی در صفحه‌نمایش‌های کوچک دستگاه‌های تلفن همراه فراهم کند

بیش از حد شلوغ / فضای منفی:

از تصاویری که از چندین جعبه / شبکه تشکیل شده یا فضای خالی نامتناسبی دارند، استفاده نکنید

کپی نامرتبط:

از درج کردن متن توصیفی یا غیر ضروری خودداری کنید

محتوای حساس:

لطفاً از محتوای لو دهنده داستان، تصاویر وسوسه‌انگیز جنسی، برهنگی، تصاویر/نمادهای تحریک‌کننده فرهنگی و صحنه‌های بیش از حد خشونت‌آمیز، ترسناک یا خونین استفاده نکنید

دستورالعمل‌ها