تماس با ما

برای پرسیدن سؤالات بیشتر یا برقراری ارتباط با فردی در تیم مدیریت طراحی، لطفاً با ما تماس بگیرید:

مدیریت طراحی
طراحی رشد Max
designmanagement@wbd.com